ورود ثبت

ورود به حساب کاربری خود

نام کاربری
رمز عبور *
مرا بخاطر بسپار

ایجاد حساب کاربری

تکمیل فیلد های ستاره دار (*) الزامی است.
نام
نام کاربری
رمز عبور *
تایید رمز عبور *
پست الکترونیک *
تایید پست الکترونیک *
تصویر امنیتی *
Reload Captcha

خدمات پژوهشی و مشاوره ای

 

ردیف نام خدمات کد خدمات روش استاندارد
1 آزمايشات روغن ترمز  832-1-01 SAE J1703-80
2 آزمايش اندازه گيري اتلاف دي الكتريك 832-1-02 BS 5737
3 آزمايش اندازه گيري عدد صابوني  832-1-03 ASTM D 94
4 آزمايش تمايل به كف كردن روغن و پايداري آن 832-1-04 ASTM D 892
5 آزمايش شمارش ذرات معلق در روغن 832-1-05 NAS 1638, ISO 4406
6 اختلاط توسط دستگاه همگن ساز مافوق صوت 832-1-06 طبق كاتالوگ
7 آزمايش تعيين ويسكوزيته روغن در دماي پايين به روش بروكفيلد 832-1-08 ASTM D 2983
8 آزمايش تعيين ويسكوزيته سينماتيك روغن  832-1-09 ASTM D 445
9 آزمايش تعيين ميزان مقاومت روغن در مقابل تنش هاي مكانيكي  832-1-10 ASTM D 3945
10 آزمايش تعيين ميزان آب و رسوبات در روغن  832-1-11 ASTM D 2273
11 آزمايش تعيين ضريب شكست روغن  832-1-12 ASTM D 1218
12 آزمايش تعيين ميزان قابليت جدا سازي هوا از روغن  832-1-13 ASTM D 3427
13 آزمايش تعيين وزن مخصوص  روغن   832-1-14 ASTM D 4052
14 آزمايش تعيين رنگ روغن  832-1-15 ASTM D 1500
15 آزمايش اندازه گيري مقاومت دي الكتريك  روغن 832-1-16 ASTM D 877
16 آزمايش تعيين نقطه اشتعال روغن به روش باز  832-1-17 ASTM D 92
17 آزمايش تعيين ميزان مقاومت روغن در مقابل بار مكانيكي به روش تيمكن  به ازاي يك مرحله 832-1-18 ASTM D 2782
18 آزمايش تعيين ميزان مقاومت روغن در مقابل بار مكانيكي به وسيله دستگاه چهار ساچمه به ازاء يك مرحله 832-1-19 ASTM D 2783
19 آزمايش تعيين درصد عنصر فلزي در روغن به روش جذب اتمي  832-1-20 طبق كاتولوگ دستگاه
20 آزمايش تعيين نقطه ريزش 832-1-21 ASTM D 97
21 آزمايش تعيين نقطه ريزش  832-1-22 ASTM D 97
22 آزمايش تعيين نقطه ريزش  832-1-23 ASTM D 97
23 آزمايش تعيين نقطه ريزش  832-1-24 ASTM D 97
24 آزمايش قابليت نفوذپذيري گريس(كارنكرده) 832-1-25 ASTM D 217
25 آزمايش تعيين نقطه بسته شدن واكس 832-1-26 ASTM D 938
26 آزمايش تعيين مقدار ذرات مخرب موجود در گريس  832-1-27 ASTM D 1404
27 آزمايش تعيين افت وزني گريس در اثر تبخير 832-1-28 ASTM D 972
28 آزمايش قابليت نفوذپذيري واكس 832-1-30 ASTM D 1321
29 آزمايش پايداري گريس در مقابل اكسيداسيون 832-1-33 ASTM D 942
30 آزمايش تعيين مقاومت گريس در برابر آب  832-1-34 ASTM D 1264
31 آزمايش تعيين ميزان درصد روغن در واكس 832-1-35 ASTM D 721
32 آماده سازي نمونه جهت جذب     (پارافيل مايع طبي) 832-1-36  
33 آ زمايش تعيين در صد وزني مواد نامحلول در پنتان 832-1-37  
34 آزمايش تعيين نقطه قطره شدن گريس 832-1-39 ASTM D 566
35 آزمايش تعيين نقطه ذوب واكس  832-1-40 ASTM D 127
36 آزمايش اندازه گيري ويسكوزيته در 20- درجه سانتيگراد 832-1-41 ASTM D 445
37 آزمايش اندازه گيري ويسكوزيته در 40- درجه سانتيگراد 832-1-42 ASTM D 445
38 آزمايش اندازه گيري ويسكوزيته ظاهري روان كننده هاي مالتي گريد با دستگاه Cold Cranking 832-1-43 ASTM D 5293
39 نمونه سازي - روغن  832-1-44 ----
40 آزمايش تعيين ويسكوزيته روغن در شدت برشي بالا و دماي بالا (HTHS) بوسيله ويسكومتر Tapered- plug 832-1-45 ASTM D 4741
41 آزمايش اندازه گيري خوردگي نوار مسي در روغن (1ساعت) 832-1-56 ASTM D 130
42 آزمايش اندازه گيري خوردگي نوارمسي در روغن  (3 ساعت) 832-1-57 ASTM D 130
43 آزمايش اندازه گيري خوردگي نوارمسي در روغن  (19 ساعت) 832-1-58 ASTM D 1275
44 آزمايش اندازه گيري ميزان بارپذيري روان كننده هاي دنده با دستگاه Stage8)FZG) 832-1-59 DIN 51354
45 آزمايش اندازه گيري ميزان بارپذيري روان كننده هاي دنده با دستگاه STAGE 10)FZG  ) 832-1-60 DIN 51354
46 آزمايش اندازه گيري ميزان بار پذيري روان كننده هاي دنده با دستگاه Stage 12)FZG) 832-1-61 DIN 51354
47 آزمايش تعيين نقطه اشتعال روغن به روش بسته 832-1-63 ASTM D 93
48 آزمايش تعيين ميزان جداشدن بخار آب از روغن 832-1-64 IP 19
49 آزمايش تعيين ميزان جداشدن آب از روغن 832-1-65  
50 آزمايش تعيين اكسداسيون روغن هيدروليك 832-1-66  
51 آزمايش تعيين ميزان تمايل به اكسيداسيون روغن هاي عايق  832-1-68 IEC 61125.ASTM D 2440 ;IP 307
52 آزمايش تعيين لجن حاصله از اکسيداسيون روغن هاي عايق 832-1-69 IEC 61125.ASTM D 2440 ;IP 307
53 آزمايش خاصيت جلوگيري از زنگ زدگي روغن ( روش A-ساعت24) 832-1-70 ASTM D 665
54 آزمايش خاصيت جلوگيري از زنگ زدگي روغن (روشA-ساعت48) 832-1-71 ASTM D 665
55 آزمايش خاصيت جلوگيري از زنگ زدگي روغن ( روش A-ساعت72) 832-1-72 ASTM D 665
56 آزمايش خاصيت جلوگيري از زنگ زدگي روغن(روش B- ساعت24) 832-1-73 ASTM D 665
57 آزمايش خاصيت جلوگيري از زنگ زدگي روغن(روش B- ساعت48) 832-1-74 ASTM D 665
58 آزمايش خاصيت جلوگيري از زنگ زدگي روغن (روشB-ساعت 72) 832-1-75 ASTM D 665
59 آزمايش تعيين ميزان پايداري محلول روغن هاي حل شونده با آب  832-1-77 IP 263
60 آزمايش تعيين پايداري حرارتي روغن هاي حل شونده  832-1-78 IP 311
61 آزمايش تعيين خواص جلوگيري از زنگ زدگي محلول روغن هاي حل شونده با آب  832-1-79 IP 287
62 آزمايش تعيين پايداري اكسيداسيون روغن هاي توربين بخار بوسيله ظرف تحت فشا در حال چرخش  832-1-80 ASTM D 2272
63 آزمايش تعيين ميزان روغن در روغن هاي حل شونده در آب 832-1-81 IP 137/82
64 آزمايش قابليت نفوذپذيري گريس (كارنكرده) در دماي 18- درجه سانتي گراد (به مدت 3 ساعت) 832-1-82 ASTM D 217
65 آزمايش قابليت نفوذپذيري گريس (كارنكرده) در دماي 40- درجه سانتيگراد (به مدت 4 ساعت) 832-1-83 ASTM D 217
66 آزمايش قابليت نفوذپذيري گريس (كاركرده) براي هر 10000 ضربه 832-1-84 ASTM D 217
67 آزمايش تعيين مقاومت گريس در برابر سوخت 832-1-85 DEF STAN 91-6/4 A
68 آزمايش تعيين مقاومت گريس در برابر آب و الكل آبي 832-1-86 DEF STAN 91-6/4 B
69 آزمايش تعيين پايداري و قابليت خوردگي گريس در دماهاي بالا 832-1-87 DEF STAN 91-6/4 C
70 آزمايش تعيين ويسكوزيته ظاهري روغن در دماي پايين توسط دستگاه Mini Rotaty Viscometer 832-1-88 ASTM D 4684
71 آزمايش تعيين ويسكوزيته ظاهري روغن در دماي پايين توسط دستگاه Mini Rotaty Viscometer 832-1-89 ASTM D 4684
72 آزمايش تعيين ويسكوزيته ظاهري روغن  در دماي پايين توسط دستگاه Mini Rotary Viscometer 832-1-90 ASTM D 4684
73 آزمايش تعيين ويسكوزيته ظاهري روغن  در دماي پايين توسط دستگاه Mini Rotary Viscometer 832-1-91 ASTM D 4684
74 آزمايش تعيين ميزان جداشدن روغن از گريس  832-1-99 ASTM D 1742
75 آزمايش تعيين عدد بازي روغن با تيتراتور متلر  832-1-100  
76 آزمايش تعيين عدد بازي روغن با تيتراتور به ازا هر نمونه اضافي 832-1-101  
77 آزمايش   PH   بادستگاه متلر 832-1-102  
78 آزمايش  پايداري  گريس در برابر اكسيد اسيون 832-1-103 ASTM D 942
79 آزمايش عدد اسيدي  با  دستگاه تيتراتور متلر 832-1-104  
80 آزمايش تعيين عدد اسيدي  با دستگاه تيتراتور متلر به ازا هر نمونه اضافي 832-1-105  
81 محاسبه شاخص گرانروي(VI) 832-1-106 ASTM D 2270
82 آزمايش يكنواختي واكس كفش در دماي 10درجه سانتي گراد 832-1-107 استاندارد ملي 1107 
83 آزمايش يكنواختي واكس كفش در دماي 45 درجه سانتي گراد 832-1-108 استاندارد ملي 1107 
84 آزمايش اندازه گيري pH آب استخراج شده از واكس 832-1-109 استاندارد ملي 1107 
85 آزمايش اندازه گيري مواد غير فرارواكس 832-1-110 استاندارد ملي 1107 
86 آماده سازي واكس كفش جهت تعيين نقطه ذوب 832-1-111 استاندارد ملي 1107 
87 آزمايش تعيين عدد اسيدي گريس  832-1-112 ASTM D 128
88 آزمايش تعيين عدد بازي گريس  832-1-113 ASTM D 128
89 آزمايش تعيين ميزان مقاومت  گريس در مقابل بار مكانيكي به روش تيمكن به ازاي يك مرحله  832-1-114 ASTM D 2509
90 آزمايش تعيين ميزان مقاومت گريس در مقابل بار مكانيكي به روش تيمكن به ازاي هر مرحله اضافي  832-1-115 ASTM D 2509
91 آزمايش تعيين ميزان مقاومت روغن در مقابل بار مكانيكي به روش تيمكن به ازاي هر مرحله اضافي 832-1-116 ASTM D 2782
92 آزمايش قابليت نفوذپذيري وازلين 832-1-117 ASTM D 937
93 آزمايش اندازه گيري وزن مخصوص واكس 832-1-118 IP 190
94 آزمايش اندازه گيري ويسكوزيته سينماتيك واكس 832-1-119 ASTM D 445
95 آزمايش قابليت نفوذپذيري گريس (كاركرده) 832-1-120 ASTM D 217
96 آزمايش قابليت نفوذپذيري گريس(كارنكرده) 832-1-121 ASTM D 217
97 آزمايش قابليت نفوذپذيري گريس (كارنكرده) 832-1-122 ASTM D 217
98 آزمايش تعيين ميزان جداشدن روغن از گريس 832-1-123 ASTM D 1742
99 آزمايش تعيين افت وزني گريس در اثر تبخير 832-1-124 ASTM D 972
100 آزمايش تعيين مقاومت گريس در مقابل بار مكانيكي بوسيله دستگاه چهار ساچمه 832-1-125 ASTM D 2596
101 آزمايش تعيين مقاومت گريس در مقابل بار مكانيكي بوسيله دستگاه چهار ساچمه به ازاي هر مرحله اضافي 832-1-126 ASTM D 2596
102 آزمايش تعيين ميزان خوردگي نوار مسي در گريس 832-1-127 FED 5309
103 آزمايش تعيين ميزان خوردگي نوار مسي در گريس 832-1-128 FED 5309 
104 آزمايش تعيين ميزان تمايل به كف روغن تراش محلول در آب  832-1-129 استاندارد ملي 2273 
105 آزمايش تعيين pH روغن تراش محلول در آب  832-1-130 استاندارد ملي 2273 
106 آزمايش تعيين درصد وزني مواد غير فرار روغن تراش محلول در آب  832-1-131 استاندارد ملي 2273 
107 آزمايش تعيين ميزان مقاومت در برابر خوردگي روغن تراش محلول در آب  832-1-132 استاندارد ملي 2273 
108 آزمايش تعيين پايداري امولسيون روغن تراش محلول در آب  832-1-133 استاندارد ملي 2273 
109 جدا سازي روغن از گريس  832-1-134 RIPI - 832 - 1 - 134
110 نمونه سازي گريس (سديم ) 832-1-135 RIPI - 832 - 1 - 135
111 آزمايش اندازه گيري ويسكوزيته سينماتيك در 40- در جه سانتگراد  832-1-136 ASTM D 445
112 آزمايش تعيين درصد عنصر فلزي در روغن به روش جذب اتمي به ازاي هر عنصر اضافي  832-1-137 طبق كاتولوگ دستگاه
113 آزمايش تعيين ميزان مقاومت روغن در مقابل بار مكانيكي به وسيله دستگاه چهار ساچمه به ازاي هر مرحله اضافي  832-1-138 ASTM D 2783
114 آزمايش اندازه گيري تبخير روغن  832-1-139 DIN 51581
115 استفاده از آون خلاء به ازاي هر ساعت اضافي 832-1-140 RIPI
116 استفاده از آون خلاء به ازاي هر ساعت اضافي 832-1-141 RIPI
117 آزمايش تعيين خواص فشارپذيري روان‌كننده‌ها به روش Falex 832-1-07 ASTM D 3233
118 آزمايش تعيين مقدار آب به روش تيتراسيون كولومتري كارل فيشر 832-1-92 ASTM D 6304
119 زمايش تعيين مقدار آب به روش تيتراسيون كولومتري كارل فيشر تيتراسيون 832-1-93 ASTM D 6304
120 زمايش تعيين مقدار آب به روش تيتراسيون كولومتري كارل فيشر تيتراسيون 832-1-94 ASTM D 6304
121 زمايش تعيين مقدار آب به روش تيتراسيون كولومتري كارل فيشر تيتراسيون 832-1-95 ASTM D 6304
122 آزمايش تعيين مقدار عناصر موجود در روغن به روش نشر اتمي RDE-AES 832-1-29 ASTM D 6595
123 آزمايش تعيين مقدار خاكستر سولفاته 832-1-32 ASTM D 874
124 آزمايش تعيين ويسكوزيته روغن در شدت برشي بالا و دماي بالا (HTHS) بوسيله ويسكومتر Tapered- plug به ازاي هر نمونه اضافي  در دماي يكسان 832-1-67 ASTM D 4741
125 آزمايش تعيين ذرات فرسايشي  PQ (شاخص ذرات درشت آهني) 832-1-38 Catalog Method
126 آزمايش تعيين ذرات فرسايشي  PQ (شاخص ذرات درشت آهني)  به ازاي هر نمونه اضافي 832-1-62 Catalog Method
127 آزمايش تعيين مقدار خاکستر 832-1-31 ASTM D 482
128 آزمايش تعيين ويسکوزيته روغن دردماي پايين به روش بروکفيلد به ازاي هر نمونه اضافي در دماي يکسان 832-1-76 ASTM D 2983
129 آزمايش اندازه گيري ويسکوزيته ظاهري روان کننده هاي مالتي گريد (Cold cranking) 832-1-96 ASTM D 5293
130 آزمايش تمايل به كف كردن روغن و پايداري آن دردماي 150 درجه سانتيگراد 832-1-97 ASTM D 6082
131 آزمايش تعيين ميزان تمايل به اكسيداسيون روغن هاي عايق 832-1-47 IEC 61125 & ASTM D 2440 & IP 307 & ...
132 آزمايش فروگرافي مشاهداتي (بررسي ذرات حاصل از سايش) 832-1-98 مطابق كاتالوگ دستگاه
133 مشاوره در مورد روان كننده ها 832-3-01 ----

 

 

خبرنامه

در صورت تمایل به دریافت خبرنامه لطفا ابتدا فرم عضویت را تکمیل نمائید.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به پژوهشگاه صنعت نفت می باشد.© 2019

طراحی و بهینه سازی سایت توسط واحد روابط عمومی پژوهشگاه صنعت نفت