ورود ثبت

ورود به حساب کاربری خود

نام کاربری
رمز عبور *
مرا بخاطر بسپار

ایجاد حساب کاربری

تکمیل فیلد های ستاره دار (*) الزامی است.
نام
نام کاربری
رمز عبور *
تایید رمز عبور *
پست الکترونیک *
تایید پست الکترونیک *
تصویر امنیتی *
Reload Captcha

خدمات پژوهشی و مشاوره ای

Untitled Document

رديف

موضوع

نام آزمون

كد خدمات

روش استاندارد

1

تعيين خواص فيزيكي

مواد  شیمیایی و پليمری

اندازه گيري نقطه ذوب  مواد شیمیایی و پليمری و بررسي رفتار ذوب آنها

01-1-750

RIPI-750-1-01

 بررسی رفتار حلاليت مواد شیمیایی و پلیمری

07-1-750

ASTM-D3132

تعيين ويسكوزيته محلول هاي رقيق پليمري

14-1-750

ASTM-D2857

اندازه گيري جرم مولكولي پليمرها توسط G.P.C در حالت پايدار

17-1-750

ASTM-D3593

اندازه گيري موني ويسكوزيته (تعیین  Scorchtime لاستيكهاي خام)

71-1-750

ASTM-D4399

تعيين مقاومت مواد پليمري به حلالها و مواد شيميايي

80-1-750

ASTM-D543

اندازه گیری دانسیته ظاهری (پودرها)

103-1-750

ASTM-D7481

 تعیین دانسيته پلاستيكها با روش جابجايي

121-1-750

ASTM D792ِِِِ

بررسي آتش گيري پلاستيكها با روش تعیین انديس اكسيژن

128-1-750

ASTM-D2863

بررسي آتش گيري نمونه هاي منعطف پلاستيكي

138-1-750

ASTM-D433 ASTM-D635

 بررسی نفوذ پذيري گازها از فيلم هاي پليمري (Dow - Cell‌)

129-1-750

ASTM-D1434

تعيين ويسكوزيته و جرم مولكولي پليمرها

174-1-750

RIPI Method

انداره گيري ضريب شكست

176-1-750

ASTM D1590

2

تعيين خواص مكانيكي

مواد  شیمیایی و پليمری

اندازه گيري ميزان برجهندگي الاستومر ها

19-1-750

Jis K 6031

 اندازه گیری مانايي فشاري الاستومر ها (روش B)

21-1-750

ASTM-D395

اندازه گيري مقاومت كششي مواد پليمري

66-1-750

RIPI Method

انجام آز مون های Aging  و Immersion  بر روی مواد پلیمری

67-1-750

ISO 2578- ASTM D471

اندازه گيري مقاومت به خستگي  (Fatique) مواد پلیمری

90-1-750

ASTM-D813 ASTM-D430

تعيين مقاومت فيلم هاي پلاستيكي در مقابل ضربه

99-1-750

ASTM-D1709

تعيين مقاومت پارگي مواد پلیمری

100-1-750

ASTM-D6211

 بررسی ايجاد ترك در محيط شيميايي همراه با تنش(ESCR)

102-1-750

ASTM-D1693

تعيين مقاومت خمشي مواد پلیمری

105-1-750

ASTM-D790

تعيين مقاومت برشي مواد پلیمری

105-1-750

RIPI-750-01-108

تعيين مقاومت فشاري

105-1-750

RIPI-750-01-108

تعيين سختي ترموپلاستيكهاو الاستومرها (به روش Shore

149-1-750

ASTM-D2240

اندازه گيري ميزان برجهندگي الاستومر ها

19-1-750

Jis K 6031

3 تعيين خواص رئولوژيكي  ، شيمي فيزيكی و الکتریکی

ارزیابی و كنترل كيفيت مواد افزودني به خط لوله به عنوان DRA

25-1-750

RIPI-750-01-25

تعيين خواص رئولوژيكي ترمو پلاستيكها (كاپيلاري رئومتر)

122-1-750

ASTM-D1703

تعيين شاخص جريان پذيري ترمو پلاستيكها (MFI)

159-1-750

ASTM-D1238

تعيين منحني جريان(Flow curve) محلول‌ها و مذاب‌هاي پليمري در فشارهاي مختلف(RMS )

172-1-750

ASTM D4440

تعيين خواص ويسكوالاستيك مذاب‌ها و محلول‌هاي پليمري  (RMS )

199-1-750

ASTM D4440

تعیین خواص رئولوژیکی مذابهای پلیمری با تغییر دما(Temp.sweep)در دماهای بالای محیط(RMS )

202-1-750

ASTM D4440

تعيين خواص رئولوژيكي  و جذب محلولهاي پليمري در اثرHot Roll

204-1-750

RIPI-method

اندازه گیری هدایت الکتریکی محلول‌های آبی

206-1-750

َASTM D2624

اندازه‌گيري افت حلال از سيال پليمري در دما و فشار بالا (HT-HP)

209-1-750

API-13 B-1

ارزیابی میزان عبوردهی با گازهای خالص در غشاهای پلیمری

214-1-750

RIPI-method

تعيين مقاومت دي الكتريك مواد

127-1-750

ASTM-D149

ارزیابی مقاومت الكتريكي سطحي و حجمي

160-1-750

ASTM-D257

4 تعيين خواص حرارتي

    آناليز وزن سنجی حرارتی(TGA )

19-1-750

ASTM-D1238

گرماسنجي روبشي ديفرانسيلي(DSC )

21-1-750

ASTM E1356

 ارزیابی شرايط پخت(با استفاده از دستگاه Curmeter)

66-1-750

Iso 3417

بررسي پايداري  ابعادی در اثر حرارت (HDT)

67-1-750

ASTM-D1525

بررسی شكنندگي در اثر سرما

90-1-750

ASTM-D746 

ASTM D2137

تعیین نقطه نرمي ترموپلاستيك ها

99-1-750

ASTM-D1525

5 فرايند های کامپاندینگ و شكل دهي

کامپاند سازي مستربچ رنگي با پلاستيكها

18-1-750

RIPI-750-01-18

قالبگيري تزريقي و فشاري انواع پليمرها

20-1-750

96-1-750

RIPI-750-01-20

ASTM-D1897

 مطالعه ، بررسی وساخت فيلم تك لايه و دو لايه در مقیاس پایلوت

32-1-750,

85-1-750

ASTM-D4397

کامپاند سازي الاستومرها و  ترموپلاستيك ها با غلطك

77-1-750

ASTM-D3182

RIPI-750-1-79

مطالعه ، بررسی و انجام اختلاط در Internal Mixer در مقیاس پایلوت

118-1-750

RIPI-750-01-118

مطالعه ، بررسی و انجام اختلاط در  Twin screw Extruder در مقیاس پایلوت

119-1-750

RIPI Method

کامپاند سازي P.V.C به روش High Speed mixer                      

92-1-750

RIPI method

6 آنالیز ، جداسازي و تعيين كمي و كيفي عناصر، افزایه ها و تركيبات شیمیایی و پلیمری

كروماتوگرافي صفحه اي  (TLC)

02-1-750

ASTM-D3156

جداسازي با استفاده از سانتريفوژ

223-1-750

208-1-750

RIPI-method

َASTM D2709-96

تعيين درصد خاكستر مواد شیمیایی و پلیمری

04-1-750

266-1-750

ASTM-D5630   ASTM-D2584 ISO3451

ASTM D482-91

تيتراسيون

05-1-750

RIPI-750-01-05

تست كلر (براي تعيين وجود عنصركلر در مواد شیمیایی و پلیمری)

08-1-750

RIPI-750-01-08

پيروليز تركيبات ترموست

09-1-750

ASTM-D3677

تعيين محتواي جامد مواد شیمیایی و پلیمری

10-1-750

ASTM-D1259             ASTMD1528

استخراج توسط حلال با استفاده از سیستم سوکسیله

11-1-750

RIPI-750-01-11

بررسي  رفتار سوختن و تعيين  PH  مواد شیمیایی و پلیمری

13-1-750

plastic guide book

آزمايش  روزن (Rozen Test)

257-1-750

Analy.chem. Vol 36

تعيين مقدار نمك نفت خام

259-1-750

IP77

آزمايش ذوب قليايي

265-1-750

Shriner.page: 78-83

طيف سنجي مادون قرمز(FT.IR)

03-1-750

RIPI-750-01-16

RIPI-750-1-03

طيف سنجي ماوراي بنفش ) (UV-Vis

205-1-750

َASTM E169

 تعیین کمی و کیفی عناصر و یونها ( گوگرد ، ازت ،  Zn ,  و  ZnO   ، ++ Cu ،  MgO ،  ++ Mg ،  Na ، + K ، یون سولفات)

178-1-750 تا 327

RIPI Method

شناسایی کمی و کیفی و آنالیز  انواع پلیمر ، کامپوزیت ، رنگ و رزین ( شامل تعیین پایه پلیمر ، نوع افزایه ها و استخراج فرمولاسیون اولیه )

01-3-750

RIPI Method

شناسايي كيفي ترکیبات شیمیایی (كربنات ها ، فنل ها  ، استر ها، الكل ها ، آميد ها  ،آمين ها  ،آلكيل هاليدها  ،آلدئيدها ، كتن ها  ، تركيبات غير اشباع و آنيونهاي هاليد)

180-1-750 تا 195

RIPI Method

خبرنامه

در صورت تمایل به دریافت خبرنامه لطفا ابتدا فرم عضویت را تکمیل نمائید.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به پژوهشگاه صنعت نفت می باشد.© 2019

طراحی و بهینه سازی سایت توسط واحد روابط عمومی پژوهشگاه صنعت نفت