:: www.ripi.ir ::

اخبار ستادی پژوهشگاه صنعت نفت

دکترتوفیقی در سومین مجمع پژوهشگاههای وابسته به دستگاه های اجرایی:

پژوهش های این سازمان مبتنی بر نیاز صنعت و تولید فناوری است

روز سه‌شنبه 4 آذرماه، سومين جلسه مجمع روساي پژوهشگاه‌هاي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي كشور با حضور روسا و نمايندگان برخي از پژوهشگاه‌ها به صورت برخط برگزار شد و ضمن بحث و تبادل نظر پیرامون اساسنامه پیشنهادی مجمع، اصلاحاتی در برخی از بندهای این اساسنامه صورت گرفت.

دکتر توفیقی دراین جلسه با اشاره به رویکردهای محوری فعالیت های این سازمان اظهار داشت: پژوهشگاه صنعت نفت خود را يك سازمان پژوهش و فناوري مي داند و اين بدان معنا است كه پژوهش را با هدف توسعه تكنولوژي و ايجاد ارزش براي صنعت نفت انجام مي دهد.

دبیر مجمع پژوهشگاههای کشور در همين راستا تصريح كرد: هر چند مقالات جزو برونداد‌هاي مياني پژوهشگاه محسوب مي‌شود ولي برونداد نهايي این سازمان تولید فناوري است كه با كمك بخش خصوصي تجاري‌سازي مي‌شوند.

رئيس پژوهشگاه صنعت نفت با تاكيد بر اين‌كه انجام پژوهش‌هاي بنيادي جز وظايف پژوهشگاه صنعت نفت نمی باشد، تاکید كرد: پژوهش‌هاي بنيادي جز فعاليت‌هايي است كه مي بايست از سوي دانشگاه‌ها پيگيري و انجام شود و اقدامات اوليه‌اي در حوزه فناوري از سوي آن‌ها صورت پذيرد و در نهايت پژوهشگاه‌هايي نظير پژوهشگاه صنعت نفت از خروجي آن‌ها استفاده كرده و فناوري موجود را به سمت تجاري‌سازي سوق دهد.

ايشان در ادامه افزود:تمام پروژه‌هايي كه اين مجموعه انجام مي‌دهد برگرفته از نياز‌هاي صنعت است و نياز به قرارداد‌هاي صنعتي دارد و اين خود به افرايش اثر بخشي پروژه‌ها كمك مي‌كند و همانطور كه وزير نفت بار‌ها تاكيد داشته‌اند، فعاليت‌هاي پژوهشگاه بايد مشهود و تاثير گذار باشد و بتواند باعث ارتقاء رقابت‌پذيري در صنعت نفت شود.

بر همين اساس در ادامه اين جلسه موضوعات اساس‌نامه پيشنهادي مجمع مورد بحث و تبادل نظر حاضرين قرار گرفت و اصلاحاتي در برخي از بند‌هاي اين اساس‌نامه نيز صورت پذيرفت.

گفتنی است، آيين‌نامه پسا دكتري و بررسي زمينه‌هاي همكاري‌هاي مشترك ميان پژوهشگاه‌ها و توسعه اين همكاري‌ها از ديگر موضوعات سومين جلسه مجمع بود و از سوي ديگر مقرر شد همکاری های پژوهشگاه‌هاي عضو مجمع، با دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌هاي وابسته به وزارت علوم، در قالب گزارشي در مجمع مطرح شود.