:: www.ripi.ir ::

اخبار ستادی پژوهشگاه صنعت نفت

 

روز شنبه 22 دي ماه تفاهم‌نامه همكاري ميان پژوهشگاه صنعت نفت و كميسيون انرژي و محيط زيست اتاق بازرگاني، صنايع، معادن، و كشاورزي تهران به امضاء رسيد.

به گزارش روابط عمومي پژوهشگاه صنعت نفت، استفاده از پتانسيل‌هاي طرفين براي تسهيل قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار، همكاري در بازار‌يابي خدمات دانشي پژوهشگاه در داخل و خارج كشور از موضوعات اين تفاهم‌‌نامه محسوب مي‌شود.

بر اساس اين گزارش، با تشریح فعالیت ها و توانمندی های طرفین ، ظرفیت های گسترده ای از زمینه های تعاملات دو سویه مطرح شد که همكاري با شركت‌هاي SME داخلي و خارجي و همچنين استفاده از پتانسيل‌هاي مشورتي پژوهشگاه در كميسيون انرژي اتاق، از آن جمله بوده و از مفاد اين تفاهم‌نامه می باشد.

بر همين اساس مقرر شده است كه طرفين متخصصين خود را به عنوان نماينده تعيين و در جلسات ماهانه شركت كنند تا برنامه‌ريزي‌ و هماهنگي هاي لازم در زمينه موارد مطرح شده عملياتي شود.

گفتني است اين تفاهم‌نامه ميان دكتر جعفر توفيقي، رئيس پژوهشگاه صنعت نفت و دكتر رضا پديدار رئيس كميسيون انرژي و محيط زيست اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران در محل پژوهشگاه منعقد گرديد.