:: www.ripi.ir ::

اخبار ستادی پژوهشگاه صنعت نفت

 

با هدف اطلاع از جدیدترین دستاورد­های روز جهان؛

یازدهمین ژورنال کلاب پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد

یازدهمین ژورنال کلاب با عنوان " مهندسی شیمی سبز" توسط دکتر واشقانی با هدف اطلاع همکاران از آخرین پیشرفت ­های علمی و جدید­ترین دستاورد­های روز جهان، روز سه شنبه 20 آذرماه در پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه صنعت نفت، معرفی اصول دوازده گانه شیمی سبز، مهندسی فرآیند سبز، جدید­ترین مقالات منتشر شده در این حوزه و مجلات معتبر علمی از جمله مواردی است که در این نشست مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، از موضوعات مطرح شده در این جلسه به معیار­های تاب آوری نظیر معیار­های اقتصادی، زیست محیطی، فناورانه، سیاسی اجتماعی و ابزار­های رایج مورد استفاده در طراحی فرآیند نیز اشاره شد.

همچنین چالش ­های انرژی جهانی در سال 2001، چالش­ های بزرگ صنایع شیمیایی و وابسته در قرن بیست و یکم و چالش ­های مهندسی شیمی سبز از دیگر مواردی که که در جلسه ارائه شد.