چهارشنبه, ۰۲ آبان ۱۳۹۷

خدمات آزمايشگاهي، پايلوتي و مشاوره‌اي

در اين دفترچه خدمات آزمايشگاهي ، پايلوتي و مشاوره اي تمامي پژوهشكده هاي پرديس بالادستي پژوهشگاه صنعت نفت را مشاهده مي فرماييد.

Joomla gallery extension. Powered by FlippingBook.

خبرنامه

خبرهای هفتگی ما را تنها با وارد كردن ايميل خود دريافت كنيد