خدمات پژوهشی و مشاوره ای

 

ردیف نام خدمات کد خدمات روش استاندارد
1 تعيين منحني‌هاي جريان محلول‌ها و مذاب‌هاي پليمري در دماهاي مختلف 751-1-01 ASTM D 4440
2 تعيين خواص ويسكوالاستيك مذاب‌ها و محلول‌هاي پليمري 751-1-02 ASTM D 4440
3 تعيين ويسكوزيته بين سطحي سيستم‌هاي دوفازي 751-1-03 ASTM D 4440
4 تعيين خواص رئولوژيكي محلول‌ها و مذاب‌هاي پليمري در دماهاي زير محيط 751-1-04 ASTM D 4440
5 تعيين خواص رئولوژيكي  مذاب‌هاي پليمري با تغيير دما 751-1-05 ASTM D4440
6 تعيين خواص رئولوژيكي  مذاب‌هاي پليمري با تغيير دما 751-1-06 ASTM D4440
7 تعيين خواص رئولوژيكي  و جذب محلولهاي پليمري در اثر حرارت 751-1-07 RIPI-751-170
8 طيف سنجي ماورائ بنفش و تعيين ميزان جذب 751-1-08 ASTM E169
9 هدايت سنج 751-1-09 ASTM D2624
10 pH متر 751-1-10 ASTM E70-07
11 ته‌نشين سازي تحت گردش 751-1-11 ASTM D2709-96
12 اندازه‌گيري افت حلال از سيال پليمري در دما و فشار بالا(HTHP) 751-1-12 API-13 B-1
13 غربالگري تعيين خواص تراوايي سنگ با تزريق سيال پليمري تحت فشار و دماي بالا 751-1-13 RIPI-751-162
14 غربالگري تعيين خواص پايداري سنگ شيلي تحت گردش سيال پليمري در دما و فشار بالا  751-1-14 RIPI-751-163
15 غربالگري تعيين خواص پتروفيزيكي محيط متخلخل با تزريق سيال پليمري تحت فشار و دماي بالا 751-1-15 RIPI-751-164
16 جريان پذيري سيال پليمري تحت فشار بالا 751-1-16 RIPI-751-165
17 ارزيابي ميزان عبوردهي گازها با غشاهاي پليمري 751-1-17 RIPI-751-166
18 ارزيابي شيرين سازي گازها با غشاهاي پليمري 751-1-18 RIPI-751-169
19 ارزيابي جدا سازي گازها با غشاهاي پليمري 751-1-19 RIPI-751-173
20 رطوبت‌زدايي تحت خلائ 751-1-20 RIPI-751-171
21 ارزيابي ميزان جذب گازها با غشاهاي پليمري 751-1-21 RIPI-751-172
22 تهيه پوشش نازك از محلولهاي پليمري 751-1-22 RIPI-751-167
23 ساخت نانو و ميكرو الياف به روش الكتروريسندگي 751-1-23 RIPI-751-168
24 رطوبت‌زدايي تحت خلائ 751-1-24 RIPI-751-171
25 رطوبت‌زدايي تحت خلائ 751-1-25 RIPI-751-171

 

 

خبرنامه

در صورت تمایل به دریافت خبرنامه لطفا ابتدا فرم عضویت را تکمیل نمائید.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به پژوهشگاه صنعت نفت می باشد.© 2019

طراحی و بهینه سازی سایت توسط واحد روابط عمومی پژوهشگاه صنعت نفت