خدمات پژوهشی و مشاوره ای

 

ردیف نام خدمات کد خدمات روش استاندارد
1 اندازه گيري PH 440-1-01 بر طبق روش كاتالوگ دستگاه 
2 اندازه گيري ضريب شكست 440-1-02 بر طبق روش كاتالوگ دستگاه 
3 استفاده از راكتور تحت فشار Parr 440-1-03 بر طبق روش كاتالوگ دستگاه 
4 مشاوره در مورد مواد افزودني 440-1-04 ----
5 استفاده از سيستم Glove box 440-1-05 RIPI 470-01-1
6 طيف سنجي توسط دستگاه اسپكتروفتومتر 440-1-06 RIPI 470-01-2
7 اندازه گيري دانسيته مايعات  440-1-07  
8 اندازه گيري دانسيته مايعات  440-1-08  
9 اندازه گيري دانسيته مايعات  440-1-09  
10 اندازه گيري دانسيته مايعات  440-1-10  
11 اندازه گيري دانسيته مايعات  440-1-11  
12 اندازه گيري دانسيته مايعات  440-1-12  
13 اندازه گيري دانسيته مايعات  440-1-13  
14 اندازه گيري دانسيته مايعات  440-1-14  
15 استفاده از  پمپ خلا  m  0.001  mmHg   440-1-15 ripi

 

 

خبرنامه

در صورت تمایل به دریافت خبرنامه لطفا ابتدا فرم عضویت را تکمیل نمائید.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به پژوهشگاه صنعت نفت می باشد.© 2019

طراحی و بهینه سازی سایت توسط واحد روابط عمومی پژوهشگاه صنعت نفت