از پنجمین نشست دانشی تا بازدید رئیس گروه IFP فرانسه

از پنجمین نشست دانشی تا بازدید رئیس گروه IFP فرانسه

tir

اخبار تصويري مهم‌‌ترين موضوعات و رويداد‌هاي پژوهشگاه صنعت نفت به صورت ماهانه منتشر مي‌شود.

اين فرآورده ارتباطي، ساده است و گويا كه با احترام به خوانندگان فرصتي پديد مي‌آورد تا در فرصت زماني كوتاه اطلاع رساني مناسب به مخاطبان مركز خلق و توسعه فناوري صنعت نفت و گاز كشور انجام پذيرد.

 

[gallery title="فتو نیوز" width="270" height="200" columns="3"]

[gallery_item title="اخبار تصویر تیر 95" src="/images/Photo-News/PN-30-04-95/02.jpg"] تصویر اول [/gallery_item]

[gallery_item title="اخبار تصویر تیر 95" src="/images/Photo-News/PN-30-04-95/03.jpg"] تصویر دوم [/gallery_item]

[gallery_item title="اخبار تصویر تیر 95" src="/images/Photo-News/PN-30-04-95/04.jpg"] تصویر سوم [/gallery_item]

[gallery_item title="اخبار تصویر تیر 95" src="/images/Photo-News/PN-30-04-95/06.jpg"] تصویر چهارم [/gallery_item]

[gallery_item title="اخبار تصویر تیر 95" src="/images/Photo-News/PN-30-04-95/07.jpg"] تصویر پنجم [/gallery_item]

[gallery_item title="اخبار تصویر تیر 95" src="/images/Photo-News/PN-30-04-95/08.jpg"] تصویر ششم [/gallery_item]

[/gallery]

از اقتصاد مقاومتي نفت تا پيش بيني رشد 10 درصدي

از اقتصاد مقاومتي نفت تا پيش بيني رشد 10 درصدي

اخبار تصويري مهم‌‌ترين موضوعات و رويداد‌هاي پژوهشگاه صنعت نفت به صورت ماهانه منتشر مي‌شود.

اين فرآورده ارتباطي، ساده است و گويا كه با احترام به خوانندگان فرصتي پديد مي‌آورد تا در فرصت زماني كوتاه اطلاع رساني مناسب به مخاطبان مركز خلق و توسعه فناوري صنعت نفت و گاز كشور انجام پذيرد.

  [gallery title="فتو نیوز" width="270" height="200" columns="3"]
[gallery_item title="اخبار تصویر فروردین 95" src="/images/Photo-News/01/Cadr-01.jpg"]تصویر اول[/gallery_item]

[gallery_item title="اخبار تصویر فروردین 95" src="/images/Photo-News/01/Cadr-03.jpg"]تصویر سوم[/gallery_item]

[gallery_item title="اخبار تصویر فروردین 95" src="/images/Photo-News/01/Cadr-04.jpg"]تصویر چهارم[/gallery_item]

[gallery_item title="اخبار تصویر فروردین 95" src="/images/Photo-News/01/Cadr-05.jpg"]تصویر پنجم[/gallery_item]

[gallery_item title="اخبار تصویر فروردین 95" src="/images/Photo-News/01/Cadr-06.jpg"]تصویر ششم[/gallery_item]

[gallery_item title="اخبار تصویر فروردین 95" src="/images/Photo-News/01/Cadr-07.jpg"]تصویر هفتم[/gallery_item]

[gallery_item title="اخبار تصویر فروردین 95" src="/images/Photo-News/01/Cadr-08.jpg"]تصویر هشتم[/gallery_item]
[/gallery]

فوتونیوز

از پنجمین نشست دانشی تا بازدید رئیس گروه IFP فرانسه

tir 

از امضای قرارداد ساخت اولترا سانتریفیوژ تا کاربرد امولوسیون

 khordad

از اقتصاد مقاومتي نفت تا پيش بيني رشد 10 درصدي

از" شكست انحصار آمريكا" تا "110 پروژه سفارشي"



از امضای قرارداد ساخت اولترا سانتریفیوژ تا کاربرد امولوسیون

از امضای قرارداد ساخت اولترا سانتریفیوژ تا کاربرد امولوسیون

khordad

اخبار تصويري مهم‌‌ترين موضوعات و رويداد‌هاي پژوهشگاه صنعت نفت به صورت ماهانه منتشر مي‌شود.

اين فرآورده ارتباطي، ساده است و گويا كه با احترام به خوانندگان فرصتي پديد مي‌آورد تا در فرصت زماني كوتاه اطلاع رساني مناسب به مخاطبان مركز خلق و توسعه فناوري صنعت نفت و گاز كشور انجام پذيرد.

[gallery title="فتو نیوز" width="270" height="200" columns="3"]

[gallery_item title=" اخبار تصویر خرداد 95" src="/images/Photo-News/PN-30-03-95/1.jpg"]تصویر اول[/gallery_item]

[gallery_item title=" اخبار تصویر خرداد 95" src="/images/Photo-News/PN-30-03-95/4.jpg"]تصویر سوم[/gallery_item]

[gallery_item title=" اخبار تصویر خرداد 95" src="/images/Photo-News/PN-30-03-95/6.jpg"]تصویر چهارم[/gallery_item]

[gallery_item title=" اخبار تصویر خرداد 95" src="/images/Photo-News/PN-30-03-95/7.jpg"]تصویر پنجم[/gallery_item]

[gallery_item title=" اخبار تصویر خرداد 95" src="/images/Photo-News/PN-30-03-95/8.jpg"]تصویر ششم[/gallery_item]

[gallery_item title=" اخبار تصویر خرداد 95" src="/images/Photo-News/PN-30-03-95/10.jpg"]تصویر هفتم[/gallery_item]

[gallery_item title=" اخبار تصویر خرداد 95" src="/images/Photo-News/PN-30-03-95/11.jpg"]تصویر هشتم[/gallery_item]

[gallery_item title=" اخبار تصویر خرداد 95" src="/images/Photo-News/PN-30-03-95/13.jpg"]تصویر هفتم[/gallery_item]

[gallery_item title=" اخبار تصویر خرداد 95" src="/images/Photo-News/PN-30-03-95/14.jpg"]تصویر هفتم[/gallery_item]

[gallery_item title=" اخبار تصویر خرداد 95" src="/images/Photo-News/PN-30-03-95/15.jpg"]تصویر هفتم[/gallery_item]

[gallery_item title=" اخبار تصویر خرداد 95" src="/images/Photo-News/PN-30-03-95/17.jpg"]تصویر هفتم[/gallery_item]

[/gallery]

از" شكست انحصار آمريكا" تا "110 پروژه سفارشي"

از" شكست انحصار آمريكا" تا "110 پروژه سفارشي"

 

 

 

اخبار تصويري مهم‌‌ترين موضوعات و رويداد‌هاي پژوهشگاه صنعت نفت به صورت ماهانه منتشر مي‌شود.

اين فرآورده ارتباطي، ساده است و گويا كه با احترام به خوانندگان فرصتي پديد مي‌آورد تا در فرصت زماني كوتاه اطلاع رساني مناسب به مخاطبان مركز خلق و توسعه فناوري صنعت نفت و گاز كشور انجام پذيرد.

 [gallery title="فتو نیوز" width="270" height="200" columns="3"]
[gallery_item title="اخبار تصویری دی ماه 94" src="/images/Photo-News/PN-11-11-94/RIPI-PhotoNews-1-11-11-94.jpg"]تصویر اول[/gallery_item]

[gallery_item title="اخبار تصویری دی ماه 94" src="/images/Photo-News/PN-11-11-94/RIPI-PhotoNews-2-11-11-94.jpg"]تصویر دوم[/gallery_item]

[gallery_item title="اخبار تصویری دی ماه 94" src="/images/Photo-News/PN-11-11-94/RIPI-PhotoNews-3-11-11-94.jpg"]تصویر سوم[/gallery_item]

[gallery_item title="اخبار تصویری دی ماه 94" src="/images/Photo-News/PN-11-11-94/RIPI-PhotoNews-4-11-11-94.jpg"]تصویر چهارم[/gallery_item]

[gallery_item title="اخبار تصویری دی ماه 94" src="/images/Photo-News/PN-11-11-94/RIPI-PhotoNews-5-11-11-94.jpg"]تصویر پنجم[/gallery_item]

[gallery_item title="اخبار تصویری دی ماه 94" src="/images/Photo-News/PN-11-11-94/RIPI-PhotoNews-6-11-11-94.jpg"]تصویر ششم[/gallery_item]

[gallery_item title="اخبار تصویری دی ماه 94" src="/images/Photo-News/PN-11-11-94/RIPI-PhotoNews-7-11-11-94.jpg"]تصویر هفتم[/gallery_item]

[gallery_item title="اخبار تصویری دی ماه 94" src="/images/Photo-News/PN-11-11-94/RIPI-PhotoNews-8-11-11-94.jpg"]تصویر هشتم[/gallery_item]

[gallery_item title="اخبار تصویری دی ماه 94" src="/images/Photo-News/PN-11-11-94/RIPI-PhotoNews-9-11-11-94.jpg"]تصویر نهم[/gallery_item]

[gallery_item title="اخبار تصویری دی ماه 94" src="/images/Photo-News/PN-11-11-94/RIPI-PhotoNews-10-11-11-94.jpg"]تصویر دهم[/gallery_item]

[gallery_item title="اخبار تصویری دی ماه 94" src="/images/Photo-News/PN-11-11-94/RIPI-PhotoNews-11-11-11-94.jpg"]تصویر یازدهم[/gallery_item]

[gallery_item title="اخبار تصویری دی ماه 94" src="/images/Photo-News/PN-11-11-94/RIPI-PhotoNews-12-11-11-94.jpg"]تصویر دوازدهم[/gallery_item]

[gallery_item title="اخبار تصویری دی ماه 94" src="/images/Photo-News/PN-11-11-94/RIPI-PhotoNews-13-11-11-94.jpg"]تصویر سیزدهم[/gallery_item]

[gallery_item title="اخبار تصویری دی ماه 94" src="/images/Photo-News/PN-11-11-94/RIPI-PhotoNews-14-11-11-94.jpg"]تصویر چهاردهم[/gallery_item]

[gallery_item title="اخبار تصویری دی ماه 94" src="/images/Photo-News/PN-11-11-94/RIPI-PhotoNews-15-11-11-94.jpg"]تصویر پانزدهم[/gallery_item]
[/gallery]

 

خبرنامه

در صورت تمایل به دریافت خبرنامه لطفا ابتدا فرم عضویت را تکمیل نمائید.


rss aparat instagram linkedin

کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به پژوهشگاه صنعت نفت می باشد.© 2019

طراحی و بهینه سازی سایت توسط واحد روابط عمومی پژوهشگاه صنعت نفت