مهندس عليرضا معيني تمام 26 سال سابقه خود در پژوهشگاه صنعت نفت را در واحد قير و راهسازي سپري كرده و هم اكنون نيز مدير گروه پژوهش ارزيابي‌هاي تخصصي نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي در اين مجموعه است. وي در گفتگوي زير فعاليت‌هاي اين مجموعه و مسائل مرتبط با قير را به اختصار شرح داده است.

هم اكنون وضعيت توليد قير در كشور چگونه است؟

اساساً قير از فرآيند تقطير نفت خام حاصل مي‌شود و با توجه به نفت خيز بودن ايران، از هشت پالايشگاه كشور، هفت پالايشگاه قير توليد مي‌كنند. از سال 1382، در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي، توليد قير به بخش خصوصي واگذار شد و از اين هفت پالايشگاه توليد كننده، واحدهاي توليد قير شش پالايشگاه به شركتي به نام شركت نفت پاسارگاد و واحد قير سازي پالايشگاه اصفهان نيز به شركت نفت جي واگذار شد.

توليد قير هر يك از اين شركت‌ها چه قدر است؟

توليد قير در هر دو شركت تقريباً برابر است و هر شركت مي‌تواند ظرفيت توليدي حدود 5/3 تا 4 ميليون تن در سال داشته باشد كه تاكنون اين مقدار توليد محقق نشده و ظرفيت فعلي جمعاً حدود 5/3 ميليون تن در سال است.

قير توليد شده در چه بخش‌هايي مصرف مي‌شود؟

از 5/3 ميليون تن قير توليد شده حدود 2 ميليون تن در پروژه‌هاي راهسازي و توليد محصولات قيري در كشور مصرف شده و مابقي آن صادر مي‌شود. بيش‌ترين مصرف قير در راه سازي است و تنها حدود 15 درصد آن در كاربردهاي ديگر مانند تهيه پوشش‌هاي حفاظتي لوله‌هاي فلزي، امولسيون‌هاي قيري، درزبندهاي قيري و عايق‌ها به كار مي‌رود قابل ذكر است كه ايران با توجه به حجم عظيم توليد قير هيچ گونه وارداتي ندارد و جزء توليد كننده‌هاي نسبتا بزرگ دنياست.

دانش فني قير در پژوهشگاه صنعت نفت چگونه است؟

بر اساس مدارك موجود يكي از قديمي‌ترين واحدهاي پژوهشگاه از بدو تاسيس واحد قير و راهسازي است و به لحاظ دانش قير و دستگاهها و تجهيزات مربوطه به جرأت مي‌توان گفت كه اين مجموعه در كشور منحصر به فرد است.

آيا در اين واحد از مشاوران خارجي نيز مشاوره گرفته‌ايد؟

بله، يكي از مشاوران خارجي فردي آمريكايي به نام كربت (Corbett) بوده كه در دهه 50 شمسي در زمينه قير مشاوره هاي مناسبي به پژوهشگاه داده است وي از مشهورترين اساتيد اين حوزه بوده و اكثر استانداردهاي قير را تدوين كرده است و در آن زمان تمام كاركنان اين واحد توانسته اند از دانش به روز چنين فردي استفاده و آن را تا به امروز به نسل جديد منتقل كنند و اين عامل خود دليلي مشخص بر وجود واحدي داراي برنامه ريزي با دانش و علم بالاست.

پژوهشگاه صنعت نفت در زمينه قير چه فعاليت هايي دارد؟

عمده فعاليت‌هاي قير و راهسازي پژوهشگاه در قالب اجراي پروژه‌هاي تحقيقاتي صورت پذيرفته و ادامه دارد. در اين واحد فعاليت‌هاي گسترده‌اي در زمينه‌هاي مختلف منجمله ارزيابي قيرهاي استحصالي از نفت‌هاي خام، ارتقاء كيفيت قيرهاي توليدي كشور، توسعه مصارف و كاربردهاي قيرهاي توليدي و قيرهاي طبيعي، فرموله كردن فرآورده‌هاي مختلف ويژه قيري نظير پوشش محافظتي لوله‌ها بر پايه قير، امولسيون‌هاي قيري، ماستيك‌ها، پرايمرها، قيرهاي پليمري، آسفالت گوگردي و ... انجام گرفته است. فرموله كردن و واگذاري دانش فني محصولات پوششي لوله‌ها بر پايه قير، و نيز تهيه دانش فني آسفالت گوگردي و ساخت موفقيت آميز جاده براي اولين بار در كشور از جمله دستاوردهاي واحد قير پژوهشگاه مي‌باشد. همچنين ارائه خدمات علمي، آزمايشگاهي و مشاوره‌اي به صنايع كشور از ديگر فعاليت‌هاي اين واحد مي‌باشد.

ديگر فعاليت‌هاي پژوهشگاه در اين زمينه كدام‌اند؟

بدليل وجود تجهيزات كارآمد و همچنين نيروي انساني با تجريه و تحقيقات بسيار زياد، واحد قير پژوهشگاه از دير باز به عنوان تنها مرجع علمي در زمينه قير و فرآورده‌هاي قيري بوده است و هم اكنون با وجود خصوصي شدن صنعت قير، همچنان در اين زمينه مرجع است و در كميته‌هاي علمي و فني مربوط به وزارت راه، مسكن و شهرسازي شركت مي‌كند و در همايش‌هاي مرتبط با قير و آسفالت همواره نماينده‌اي از اين واحد در كميته علمي و اجرايي حضور دارد. همچنين در اكثر كميته‌هاي كارشناسي كشور منجمله كميته فني تدوين استانداردهاي ملي قير و آسفالت همواره حضور فعال و موثر داشته و دارد. ضمناً از آنجا كه بسياري از آزمايشگاه‌هاي كشور همانند آزمايشگاه هاي پژوهشگاه توان ارائه خدمات در زمينه قير و محصولات قيري را ندارند، سازمان ملي استاندارد ايران اين مركز را مرجع خدمات آزمايشگاهي مي‌داند و در بسياري موارد، آناليز و تعيين ماهيت قيرها و فرآورده‌هاي قيري داخلي و يا صادراتي را به پژوهشگاه ارجاع مي نمايد. همچنين گمركات كشور براي شناسايي ماهيت نمونه هاي صادراتي همواره نمونه‌ها را بصورت پلمب شده براي پژوهشگاه ارسال مي‌كنند تا از صحت و سقم كيفيت مواد ارسال شده اطمينان يابند تا در آينده در خارج از كشور دچار مشكل نشويم.

دانش فني موجود در كشور در زمينه قير به چه صورت است؟

اغلب كارخانه‌هاي قير سازي موجود در كشور اصولاً افراد با دانش و آگاه را به كار نمي‌گيرند. از اين رو دانش فني قير در ايران بسيار پايين است. البته نبايد اين نكته را فراموش كرد كه در سازمان‌ها و موسسات مرتبط با قير مانند وزارت راه و مسكن و شهرسازي و همچنين بخش‌هاي عمراني شهرداري، كارشناساني زبده و متخصص فعاليت مي‌كنند ولي قدمت تجربه در اين زمينه در پژوهشگاه بسيار بالاست و هيچ مجموعه‌اي به اندازه آن پروژه تحقيقاتي در زمينه قير انجام نداده است.

صنعت قير با چه مشكلاتي رو به رو است؟

عمدتاً مي‌توان مشكلات اين صنعت را در دو مورد خلاصه كرد: اول، عدم وجود دانش كافي در زمينه قير كه اين خود به توليدات بي كيفيت در كشور منجر مي‌شود و دوم، ارزان سازي محصولات. به عبارتي پس از گران شدن قير، توليد كنندگان به سمت توليدات ارزان‌تر رفتند كه باعث استفاده از مواد گوناگون با ظاهري مشابه قير در توليد اين ماده شد و در بسياري مواقع دسترسي به قير خالص بسيار دشوار است.

آيا راه حلي براي اين مشكلات در نظر گرفته شده است؟

پژوهشگاه صنعت نفت براي اولين مشكل به وزارت راه، عمده‌ترين مصرف كننده قير در كشور، پيشنهاد داده قوانين و مقرراتي ويژه را براي پيمانكاران خود وضع و دوره‌هاي آموزشي مناسبي را براي كارخانه‌هاي توليد كننده برگزار كند تا سطح دانش فني ارتقاء يابد.

براي مشكل دوم نيز مي‌توان بازرسي‌ها و نظارت‌ها را به دقت و منسجم انجام داد و اگر هر مصرف كننده يك گواهي كنترل كيفيت و استاندارد را از محصول درخواستي خود طلب كند، مشكلات غير استاندارد بودن محصولات نيز به حداقل خواهند رسيد.

عمده مشتريان قير ايران چه كشورهايي هستند؟

در برهه‌هاي مختلف خريداران متفاوت هستند، ولي در كل، كشورهاي آسيايي و آفريقايي بيش‌ترين خريد را دارند.

قيمت قير در جهان به چه صورت تعيين مي‌شود؟

چون قير از نفت خام توليد مي‌شود، قيمت آن تابع قيمت نفت خام و قيمت قير صادراتي ايران نيز وابسته به بازارهاي جهاني است.

آيا توليد قير براي كشور صرفه اقتصادي دارد؟

بله قطعاً با توجه به مقدار قابل توجه توليد قير در كشور و همچنين صادرات و قيمت بالاي آن، توليد آن مي‌تواند به اقتصاد كشور كمك شاياني كند.

و سخن آخر؟

افراد تصميم‌گير به اين بخش در پژوهشگاه بها دهند و با ديد فني به آن نگاه كنند و صرفاً ديد اقتصادي نداشته باشند تا در آينده اين واحد حفظ شود و براي كشور مثمر ثمر باشد.

خبرنامه

در صورت تمایل به دریافت خبرنامه لطفا ابتدا فرم عضویت را تکمیل نمائید.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به پژوهشگاه صنعت نفت می باشد.© 2019

طراحی و بهینه سازی سایت توسط واحد روابط عمومی پژوهشگاه صنعت نفت